Förälder till tonåring? Delta i en studie om föräldragrupper och online-stöd

  • Föräldraskap
  • Samspel
  • Förälder
  • Barn
  • Relation

Alla föräldrar, bonusföräldrar eller andra vuxna som lever med tonåringar hemma (13-19 år) kan nu anmäla sig till ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet. 

I projektet kommer deltagarna antingen att delta i en föräldragrupp som kallas ABC-tonår eller gå en kurs online som kallas Föräldrawebben. I Föräldrawebben har alla deltagare under kursens gång kontakt via chat med en föräldraguide från kommunen. 

Syftet med både ABC tonår och Föräldrawebben är att stärka relationen mellan förälder och tonåring och bidra till att tonåringen mår bra. Forskarna kommer att dra lott för att avgöra om anmälda deltagare ska delta i ABC-tonår eller Föräldrawebben. Innan och efter studien kommer alla deltagare och även de tonåringar som vill svara på enkäter online.

Välkommen att anmäla dig till detta forskningsprojekt, fyll i namn och uppgifter genom att klicka på länken boka i högerfältet. Vi kommer sedan ta kontakt med dig i slutet av augusti för mer information. Både ABC-gruppen samt Föräldrawebben kommer starta i vecka 42. 

För att delta i forskningsstudien ska familjen inte ha pågående kontakt (behandling eller utredning) inom BUP, socialtjänst, första linjens psykiatri, habilitering eller motsvarande verksamhet (kriterier fastställda av Karolinska Institutet). Detta gäller endast under hösten 2022, framöver kommer ABC Tonår erbjudas till alla som bor med tonåringar 13-19 år.